Samenstelling Algemeen Bestuur

We hebben twee mensen bereid gevonden toe te treden tot het Algemeen Bestuur.

Agnes Vos zal voorlopig het voorzitterschap op zich nemen. Harmen Jansen zal aan de vergaderingen deelnemen om later te beslissen over een definitieve functie binnen het AB. Op de komende ALV zullen we het voorstel doen beiden officieel in het AB te benoemen.  We zijn heel blij met deze, noodzakelijke, aanvulling van het AB en wensen beiden veel plezier en succes bij hun werkzaamheden voor SV Twello.

Algemeen Bestuur SV Twello

Nieuws Overzicht