FINANCIËLE steun bij sporten

Er is binnen de gemeente Voorst een regeling om een bijdrage of tegemoetkoming te krijgen voor uw sportende kind(eren)
als uw budget dat niet toelaat.

Niet iedereen maakt daar gebruik van om uiteenlopende redenen, zoals onbekendheid en schaamte. We willen de regeling via onze website graag onder uw aandacht brengen. Klik op de onderstaande link en zie of u hiervoor in aanmerking komt. Het is in deze tijd geen schande om hiervan gebruik te willen maken.

https://www.voorst.nl/sport-en-bewegen/jeugdfonds-sport

Nieuws Overzicht