Hoe te handelen bij een Interne horeca reservering

Langs deze weg wil ik jullie aandacht vragen voor de stappen die je moet nemen om een activiteit met een Horeca component bij SV Twello te kunnen organiseren. 

 

Deze regels hebben we niet bedacht om het organiseren moeilijker te maken, maar om er voor te zorgen dat iedereen op de juiste manier geïnformeerd wordt en blijft.

Gegeven: Jullie willen een activiteit organiseren, namens SV Twello, bij SV Twello en willen daarbij gebruik maken van de Horeca (Kantine)

Wat zijn dan de te nemen stappen:

1.       Meld je activiteit aan bij Derk Jan (d.nokkert@svtwello.nl). Vermeld hierbij welke afdeling de organisator is, welke ruimte(n) je wilt gebruiken, de datum en de tijd en de contactpersoon van de activiteit.

a.       Derk Jan beheert de activiteiten kalender en kan je vertellen of er geen conflicten zijn met ruimtes en/of andere activiteiten

                                                            i.      Derk Jan informeert de aanvrager of het akkoord is

                                                           ii.      Derk Jan zal de activiteit opnemen in de planning

2.       Na akkoord word je vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de Horeca commissie. Hiervoor moet je je melden bij Greet Pluim (horeca@svtwello.nl). Greet zal een aantal zaken met jullie bespreken die van belang zijn voor de personeelsbezetting, inkoop van de horeca en eventueel afspraken maken over het interne verbruik.

Sportcafe Overzicht