Verrassing voor SV Twello-leden

Danique van ’t Erve, Roel van Ast en Fred Meeuwsse werden dinsdag 18 mei door de Vrijwilligerscentrale van de Gem. Voorst beloond met een bloemetje en een presentje. Burgemeester Jos Penninx mocht ze uitdelen.

Danique en Fred omdat ze zich enorm hebben ingespannen om op allerlei manieren ervoor te zorgen dat wat sportief mogelijk was in deze coronatijd, in goede banen te leiden: protocollen op- en weer bijstellen, controle op de uitvoering daarvan, openen en sluiten van het complex, etc. Roel heeft vele uren moeten besteden aan de formulieren van het ministerie om te proberen voor SV Twello alle mogelijke compensatie te verkrijgen. Dat was niet altijd eenvoudig.

Gefeliciteerd hiermee en bedankt voor jullie inspanningen!

Nieuws Overzicht