Eindelijk mag er weer wat

Eindelijk mag er weer wat meer, al is het voor ons nog lang niet genoeg!

Sport is zo belangrijk, voor iedereen. Fysiek en mentaal hebben we het allemaal hard nodig.

Het bewegen en de sociale contacten zijn voor iedereen van groot belang en wat zouden we graag zien dat iedereen zich weer op het sportcomplex mag bevinden om zijn of haar geliefde sport te kunnen beoefenen.

Helaas mag dat nog steeds niet.

De buitensport, voetbal, heeft de mogelijkheid gehad om wel door te kunnen trainen, al of niet met beperkingen. De jeugd had en heeft geen beperkingen bij het buitensporten en zij mochten dus ook “gewoon” doortrainen. Zelfs ons 1e elftal heeft met alle beperkingen (groepjes van 2 personen) de motivatie gehad om toch door te gaan zodat zij fit zouden zijn op het moment dat de competitie toch weer doorgang zou gaan vinden. Helaas gaat ook dat niet door.
Met de nieuwe regels hebben de voetballers <27 jaar weer de mogelijkheid gekregen om te trainen en een partijtje te doen met elkaar. Hopelijk maken veel jonge spelers hier gebruik van.

De trainers van de afdeling gymnastiek hebben geprobeerd om hun leden in conditie te houden door regelmatig filmpjes te maken zodat men thuis aan de slag kon. Als het weer meewerkt kunnen zij ook buiten weer wat doen. Dank aan al die mensen die zich er hard voor hebben gemaakt en hebben geprobeerd er het beste van te maken.
Voor de andere binnensporten als volleybal, basketball, fitness en dynamic tennis is het tot op de dag van vandaag treurig dat zij nog niet kunnen sporten. De mogelijkheid voor hen om buiten te trainen is zeer beperkt.

Financiën

Voor een vereniging is er niet alleen een sportief probleem maar zeker ook een financieel probleem. Een aantal kosten lopen gewoon door zoals trainers kosten en er zijn geen inkomsten die voortkomen uit bijv. de Voorster Dansdagen of toernooien. De horeca is naast de contributie een enorme inkomstenbron voor een vereniging. Dat moeten we helaas al bijna een jaar missen.

Lidmaatschappen voor de binnensporten hebben we het afgelopen jaar weinig kunnen bieden en met name bij de afdeling gymnastiek, waar leden die vele uren trainen ook forse contributies betalen, zijn veel vragen gekomen hoe dit wordt opgelost.
Het AB gaat kijken wat we kunnen doen als vereniging om leden te compenseren. Alle contributie terugbetalen is helaas onmogelijk, dat zou per kwartaal een bedrag va € 60.000, = zijn. Alle afdelingen gaan samen met AB in overleg welke opties er zijn om te compenseren, hoe dat gebeurt en wanneer.
We zijn een vereniging en we weten dat de meeste leden begrijpen dat het doel van een vereniging eenduidig is, in ons geval is het sport. Samen willen we ervoor zorgen dat iedereen kan sporten en dat er ons alles aan gelegen is om dat voor leden te realiseren, dáárom zijn wij een vereniging en geen commerciële partij.

Online ALV

Ook de Algemene Ledenvergadering en de afdelingsvergaderingen moeten plaatsvinden. Dat is niet alleen een statutaire verplichting, er moeten ook besluiten worden genomen en bestuursleden worden gekozen. Diverse afdelingen hebben vacatures en hopen op leden die zich mede willen inzetten voor de vereniging. Samen moeten we de vereniging dragen.

Om deel te kunnen nemen aan een onlinebijeenkomst of de ALV is het van belang dat het e-mailadres én een 06-nummer bekend zijn bij de club. Als je dat niet zeker weet, controleer het even! Berichtje met wijziging/ aanvulling s.v.p. sturen naar: info@svtwello.

Datum ALV-online SV Twello: Dinsdag 6 april 2021 Aanvang: 20.00 uur. Agenda volgt

Horeca

De kantine heeft een metamorfose ondergaan! Veel vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet, er is geschilderd, gebroken, opgebouwd en er heeft een herindeling plaatsgevonden. De “bouwploeg” heeft nog enkele weken nodig om af te kunnen ronden. Hopelijk kunnen we het binnen afzienbare tijd ook bewonderen.

Te Koop
De bestaande meubels (tafels, stoelen, barkrukken) kunnen door leden worden gekocht:
* één tafel met vier stoelen voor € 15,-
* losse stoel € 5,-
* barkruk € 10,=  per stuk
Zo hopen we wat extra financiën te hebben om iets extra’s voor de inrichting te kunnen doen.
Voor info of een afspraak neem contact op met Miranda Roeterdink 06 – 222 81 593

We danken jullie als leden voor de steun die we krijgen, de hulp die wordt geboden en het begrip dat er op de meeste vlakken wel is. We zijn blij met trainers die ondanks alles proberen er het beste van te maken voor hun afdeling/team.
Wij blijven ons onverminderd inzetten om als vereniging te blijven functioneren.
Hopelijk treffen we jullie op een van onze online vergaderingen. 

Algemeen Bestuur SV Twello

Nieuws Overzicht