Agenda Algemene Ledenvergadering 26.11.2019

Hierbij tref je aan de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 26 november a.s. alsmede in de bijlage de concept notulen van 3 juli.

De verslagen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in de vergaderruimte.

Vergadering : Algemene Ledenvergadering
Datum  : 26 november 2019
Tijd  : 20.00 uur
Locatie  : Zuiderlaan, Sportcafé

1. Opening en welkom door voorzitter Fred Meeuwsse

2. Mededelingen
   • Vertrouwenspersoon SV Twello

3. Ingekomen stukken

4. Vasstellen verslag ALV 3 juli 2019

5. Financieel verslag seizoen 2018-2019
   • Toelichting door penningmeester Roel van Ast
   • Verslag van de kascommissie
   • Vaststelling

6. Actielijst
   • Stand van zaken Go Ahead Eagles
   • Verenigingsondersteuning Rabobank
   • Horeca i.c.m. vrijwilligersbeleid

7. Opvolging Fred Meeuwsse

8. Rondvraag

9. Sluiting

Downloads:

Nieuws overzicht