Uitnodiging ledenbijeenkomst Afdeling Voetbal

Donderdag 13 juni zijn alle leden en ouders van onze jeugdleden van harte uitgenodigd in de kantine van SV Twello, om mee te praten over de toekomst van de afdeling Voetbal. 

Vanaf 20.00 uur is de zaal open en vanaf 20.30 uur start de ledenbijeenkomst. Praat jij mee?

 

Agenda ledenbijeenkomst:

 

1.    Opening

2.    Mededelingen

3.    Notulen 7 juni 2018

4.    Waarom deze opzet van de ledenvergadering?

5.    Wat is de toekomst SV Twello? (onderbouwt met cijfers KNVB)

6.    Wat brengt GAE voor SV Twello?

7.    Bestuursverkiezing?
Evert Nagel is aftredend en niet herkiesbaar.

8.    Wat verwachten de leden van bestuur en commissies?

9.    Rondvraag

10.Sluiting vergadering (rond 21.30 uur)

 

Nieuws overzicht