Droevig bericht

Ons  bereikte het droevige bericht dat op 20 augustus op 86 jarige leeftijd is overleden ons lid Cees Hak.

Cees was ruim46 jaar lid van onze  sportvereniging.

Voetbal was zijn passie gestart bij V & K.

Later een trouw bezoeker van ons eerste elftal.

Wij gedenken Cees als een gedreven mens, in zijn leven stond sport en onze vereniging altijd voor op .

Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies.

Bestuur en leden van 
Sportvereniging Twello

Nieuws overzicht