Ledenadministratie / contact- en opzeggingsmogelijkheden

Contact met ledenadministratie

Voor vragen over onder andere uw lidmaatschap kunt u altijd contact opnemen met de ledenadministratie: 

De ledenadministratie is altijd via email te bereiken via het e-mailadres: leden@svtwello.nl

U kunt uw vraag ook schriftelijk stellen. Het postadres van de ledenadministratie is:

SV Twello
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 15
7390 AA Twello

 

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het tweede of vierde kwartaal, te weten tot 30 juni of 31 december, en wordt daarna steeds stilzwijgend met een half jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan dus twee keer per jaar, namelijk per 30 juni en per 31 december. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk, via e-mail wordt ook als schriftelijk gezien. De opzegging moet 1 maand voor het verstrijken van het lidmaatschap bij de ledenadministratie ingediend zijn. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is men verplicht de contributie tot einde tweede kwartaal (30 juni) of  einde vierde kwartaal (31 december) te betalen. 

De opzegging kunt u mailen naar: leden@svtwello.nl

Of per post naar:

SV Twello
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 15
7390 AA Twello

Nieuwe wet opzegging lidmaatschap
In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum.

Over Ons Overzicht